Visie op korfbal

De korfbalsport is steeds verder in ontwikkeling en naast accenten en veranderingen in techniektraining en tactische concepten is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor bijkomende zaken waaronder krachttraining en rompstabiliteit.

Speed & Agility

Daarnaast is er een minder bekend onderwerp dat wel degelijk aandacht verdiend en wat ook binnen tal van sporten al wordt gebruikt, waaronder het basketbal, volleybal, tennis en al vele, vele jaren in het voetbal. Namelijk de Speed & Agility Training. In de korfbalsport naar mijn idee echter nog veel te weinig. Zelf ben ik hier echter al enkele jaren intensief mee bezig en heb mogen ervaren wat de voordelen hiervan zijn. Recent wetenschappelijk onderzoek verondersteld dat wanneer een speler ouder is dan 20 jaar hij alleen sneller kan worden door de coördinatie van de bewegingen te verbeteren.

Het trainen van de afzonderlijke aspecten van het lopen komen terug bij de training van de voorblad Speed & Agility Trainingloopcoördinatie, de zogenaamde Speed & Agility Training. Daarnaast is een belangrijk voordeel van het trainen van de loopcoördinatie dat er minder kans is op spier-/peesblessures. Binnen de voetbalwereld is Toine van de Goolberg iemand die hierover veel heeft geschreven. Zie ook het boek ‘De Rehaboom.

In de afgelopen jaren heb ik me daarom bezig gehouden met het verzamelen van tal van oefeningen en informatie omtrent de onderbouwing van het nut van dergelijke oefeningen. Het resultaat is een uitgebreid naslagwerk met meer dan 75 oefeningen en variaties. Ook voor de Core & Strength Training heb ik een basic programma en een advanced programma geschreven. Voor meer informatie hierover en de kosten neem contact op via het contactformulier.

Core & Strength Training

Training van de loopcoördinatie (Speed & Agility Training) of kracht en rompstabiliteit (Core & Strength Training) is niet iets wat alleen voor de hogere seniorenploegen interessant is. Het grootste effect wordt bereikt wanneer dit al in de jeugdopleiding vorm krijgt door bijvoorbeeld vanaf de D-jeugd in de selectieteams hiervan structureel gebruik te maken. De ervaring leert dat zelfs de lagere teams dergelijke oefeningen op zijn tijd heel leuk en verfrissend vinden.

Een goede korfballer ontstaat door een optimale samenvoeging van techniek, tactiek, conditie en mentale instelling. Mis je er één, dan wordt de rest automatisch zwakker

 

Visie

Daarnaast ben ik van mening dat een goede korfballer technisch, tactisch, mentaal en conditioneel sterk moet zijn. Mis je er één of is een factor kwetsbaar, dan wordt je automatisch zwakker! Daarom zullen al deze aspecten specifieke aandacht nodig hebben. Verder op deze website vindt je uitleg wat die verschillende aspecten inhouden en hoe je daar als trainer/coach gebruik van kan maken.

Bij aanvang van het seizoen maak ik gebruik van het ‘teameffectiviteitsmodel’. Dit model gaat uit van een hiërarchie van vijf thema’s, waarbij de thema’s hoger in de hiërarchie (de piramide) van invloed zijn op de lager gelegen thema’s.

teameffectiviteitsmodelEen onuitgesproken conflict over de onderlinge rolverdeling kan bijvoorbeeld de eigenlijke oorzaak zijn van scheve verhoudingen. Ook kunnen de verschillende opvattingen over het doel van een team, ertoe leiden dat afspraken regelmatig niet worden nagekomen. Als team doe je er dus verstandig aan een discussie over het verbeteren van de samenwerking te starten met de thema’s bovenin de piramide. Het gebruik van dit model geeft mij als trainer en ook de spelers een belangrijk houvast in onze missie, onze doelen, de individuele taakverdeling en rollen die we hebben in het veld en daarmee ook de onderlinge verhoudingen.

Testen en meten

Wil je resultaten kunnen beoordelen, dan zal je moeten testen, want meten = weten! Als trainer houdt ik al vele jaren uitgebreide wedstrijdstatistieken bij, wat mij onder andere informatie geeft over het rendement van mijn spelers, de focus en concentratie die ze in bepaalde fases in de wedstrijd hebben, het scorend vermogen per vak, et cetera. Vanuit mijn achtergrond als Sportfysiotherapeut vind ik blessurepreventie zeer belangrijk. Mede daarom wordt bij alle spelers een sportmedische intake afgenomen om eventueel vroegere blessures of het blessurerisico in kaart te brengen. Daarnaast is het zinvol om te weten wat iemands afzetbeen is bij de doorloopbal en werphand, omdat dit plaatsen zijn waar mogelijk eerder blessures kunnen ontstaan.
Om de conditionele vooruitgang te kunnen bepalen wordt 3x per seizoen de Shuttle Run of de Interval Shuttle Run Test (ISRT) afgenomen om ook hier de vorderingen in kaart te kunnen brengen en zeker te weten of de gekozen trainingsmethodieken effect hebben op in dit geval de conditionele eigenschappen van de spelers.
Op persoonlijk vlak worden alle spelers bij aanvang van het seizoen getest. Van elke speler zijn de persoonskenmerken bekend voor wat betreft communiceren, samenwerken, kwaliteiten en stressgevoeligheid. Het systeem Action Type © geeft mij inzicht in hoe het trainen en coachen optimaal afgestemd kan worden op de sporter. Zodra je het type van je spelers kent, kun je inspelen op de verschillen en overeenkomsten tussen jezelf en je sporters op communicatief, mentaal en motorisch gebied. De ene speler wordt scherper als je tegen hem of haar schreeuwt, terwijl de ander volledig dichtklapt.

Print Friendly, PDF & Email