Trainingsmethoden

Hieronder volgt een uitgebreide uitwerking van de verschillende trainingsmethoden waarop de oefeningen gebaseerd kunnen worden. Belangrijk is de duur van je oefening en de intensiteit van je oefening (wordt meestal bepaald aan de hand van de hartslag). Daarnaast moet je je strikt houden aan de hersteltijden (pauzes), want anders kom je in een ander energiesysteem terecht en dat is niet wenselijk.
Zoals al duidelijk werd onder het kopje conditioneel en de bewegings- en belastingsanalyse voor korfballers zullen we zowel het anaerobe als aerobe energiesysteem moeten aanspreken in onze trainingen omdat we daar ook tijdens wedstrijden onze energie vandaan halen. Aangezien de trainingen zo wedstrijd specifiek mogelijk ingevuld dienen te worden zal je dus deze energiesystemen moeten belasten. Het aerobe systeem wordt opgesplitst in aerobe capaciteit en aerobe vermogen. Het anaerobe systeem wordt onderverdeeld in een alactisch en en lactisch systeem en ook daarbinnen wordt weer onderscheid gemaakt tussen capaciteit en vermogen.

uithoudingsvermogen, energieleverantie, aeroob, anaëroob, capaciteit, vermogen, lactaat

 

 

 

 

 

 

 

Handelingstheoretische korfbalvisie

Op basis van een handelingstheoretische korfbalvisie kun je zes korfbalconditionele (fysiologische) eigenschappen formuleren met vertaling naar de trainingsleer voor praktisch relevante trainingsmethoden.

 • Aerobe capaciteit (volhouden van snel herstellen):
  Het soort trainingen wat hierbij past zijn de lange duurtrainingen met een relatief lage intensiteit. De trainingsmethode die hier onder valt is de duurtraining (extensieve duurtraining, Fartlektraining).
 • Aerobe vermogen (snel herstellen):
  De trainingsmethoden die dit deel van het energiesysteem aanspreekt zijn de intensieve duurtraining en extensieve intervaltraining.
 • Anaerobe lactische capaciteit (volhouden van explosief handelen):
  Dit zijn intervalvormen waarbij men regelmatig sterk verzuurt (veel melkzuur vorming) met onvolledig herstel. Voorbeelden van trainingsmethoden zijn extensieve interval- en intensieve intervaltraining (herhalingstraining, intervaltempotraining)
 • Anaerobe lactische vermogen (explosieve en gecoördineerde acties kunnen blijven maken onder vermoeidheid):
  Hierbij is er sprake van een korte trainingsintensiteit zodat het anaerobe systeem wordt geactiveerd zonder dat er sprake is van optredende verzuring. Dit betekent een gering aantal herhalingen met een hoge intensiteit en volledig herstel. Het snelheidsuithoudingsvermogen wordt hiermee vergroot. De trainingsmethode is de intensieve intervaltraining met korte belastingsintervallen (bloktraining, intervaltempotraining, herhalingstraining).
 • Anaerobe alactische capaciteit (explosief handelen):
  Het doel van deze verschijningsvorm van het uithoudingsvermogen is het vergroten van de capaciteit van het fosfaatsysteem. De arbeidsduur is zeer kort, maar er dient wel sprake te zijn van bijna volledig herstel. Trainingsmethode die hierbij past is de snelheidsuithoudingsvermogentraining (fosfaatpooltraining en tempotraining). De intensiteit is kort maar zeer hoog en duurt ca. 4-15 seconden.
 • Anaerobe alactische vermogen (explosief handelen):
  Hierbij wordt een combinatie van snelheid en kracht getraind (power-output). Mogelijk trainingsmethoden zijn de korte en intensieve intervaltraining waarbij voluit wordt gegaan en vooral start- en acceleratievormen.

 

Energiesystemen met haar trainingsmethoden

 handelingstheoretisch,fysiologisch,korfbalconditie,oefenstof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een uitwerking van de afzonderlijke trainingsmethoden is hier in PDF toegevoegd en ook terug te vinden in de sectie downloads. De praktische uitwerking is te zien in de oefenvormen die elders op de website beschikbaar zijn. Ter verduidelijking zijn hier een aantal korfbalvormen beschreven waar gebruik is gemaakt van bovenstaand principe. 

 

Print Friendly, PDF & Email