Tactiek

In een team is er sprake van een zekere rolverdeling, immers niet iedereen kan even goed het spel verdelen, de hoofdaanvaller zijn of een goede rebounder zijn. Er dient dus sprake te zijn van een goede teamorganisatie. Vanuit deze teamorganisatie zal er dus een bepaalde individuele taak, of basistaak, aan een speler worden toegekend.

Tactiek

Teamorganisatie en basistaken per speler hebben betrekking op het positie kiezen, moment van lopen of gooien, richting waarin of snelheid. Dit kan op vele manieren ingevuld worden en dit is de taak van elke coach.

Welke tactiek ook gekozen wordt, of het nu een voorverdedigend of achterverdedigend concept kent of in aanvallend opzicht meer vanuit de organisatie (4-0, 3-1, 2-1-1) of met name vanuit de 1-1, het belangrijkste is dat dit breed gedragen wordt door het team.
Het trainen op tactiek is de rode draad tijdens een training, naast de technische, fysieke en mentale aspecten die bij het korfbal komen kijken. Vooral door middel van diverse partijvormen kan het meeste op deze vlakken overgebracht worden. Goede partijvormen/wedstrijdvormen zijn belangrijk om de spelers en speelsters vooral op tactisch vlak veel bij te brengen tijdens de training.

De partijvormen/wedstrijdvormen kun je ook tussendoor zonder verdedigers gebruiken ter verbetering van de tactische vaardigheden. Ook partijvormen 1v1, 2v2 of 3v3 kunnen tactisch zinvol zijn en zorgen ervoor dat je spelers meer leermomenten hebben en sneller moeten leren handelen doordat er sprake is van meer balcontacten.
Bij tactische oefenvormen of partijvormen/wedstrijdvormen is met name de anticipatiesnelheid van belang, oftewel de spelintelligentie of het tactisch inzicht. Spelers die dit van nature hebben kunnen sneller schakelen en handelen en die fracties van seconden werken in je voordeel.

Print Friendly, PDF & Email