Methodische stappen

Er zijn in het korfbalspel een aantal methodische stappen te ontdekken, die terug te herleiden zijn tot de drie belangrijkste aspecten bij het korfbal, namelijk aanvallen, verdedigen en omschakelen.

Korfbalhandelingen

Het aanvallen kan worden opgesplitst in verschillende deelaspecten. Het gaat daarbij om korfbalhandelingen die alleen in balbezit uitgevoerd kunnen worden en die gericht zijn op het maken van doelpunten, kortweg scoren. Het maken van een doelpunt vraagt echter ook handelingen van de overige spelers, waardoor je ook te maken hebt met het opbouwen tot scoren. Door het KNKV wordt er ook nog een derde deelaspecten onderscheiden, namelijk samenspelen. Naar mijn mening kan onder samenspelen hetzelfde worden verstaan als onder opbouwen tot scoren, want dit kan alleen door samen te spelen.

Opbouwen kenmerkt zich door; de bal vangen, de bal vasthouden, vrijlopen, een schijnbeweging maken, zich aanbieden, ruimte creëren, passeren, duel om de bal, gooien, vangen, schieten, onder verdedigende druk uit komen.
Het scoren kenmerkt zich door; schieten uit stilstand, schieten uit beweging, strafworp.

Ook het verdedigen kan worden opgesplitst in verschillende korfbalhandelingen. Deze vinden plaats bij balbezit door de tegenpartij. Het gaat daarbij allereerst om het samenspelen voorkomen, kortweg storen. En vervolgens om het voorkomen van doelpunten.

Storen kenmerkt zich door; druk zetten, pressen, jagen, voorkomen crosspass,  overnemen, dekking geven, duel om de bal, blokken.
Het voorkomen van doelpunten kenmerkt zich door; verdedigende druk, blokken, tegenstander voor je houden.

Tot slot het omschakelen. Dit is het moment dat de bal wordt onderschept of wordt verloren. Er is dus sprake van omschakelen van aanvallen naar verdedigen en andersom. Beide teams moeten dus gelijktijdig omschakelen. Het moment van omschakelen duurt meestal maar kort tot de bal in het andere vak is, waar dan weer de korfbalhandelingen aan bod komen voor het aanvallen en verdedigen.

aanvallen, verdedigen, omschakelen, scoren, storen, opbouwen, korfbal, handelingstaal

Methodische stappen

Op basis van bovenstaande informatie kun je nu een aantal methodische stappen gaan opstellen voor deze specifieke korfbalhandelingen.

Teamfunctie aanvallen (opbouwen tot scoren)

Stap 1: combineren in de 4-0 (“ruit”)
Stap 2: combineren in de 3-1 (“driehoek”)
Stap 3: combineren in de 2-1-1
Stap 4: aanvaller 1-1
Stap 5: functie van aangeven
Stap 6: afvangfunctie (rebound)
Stap 7: invullen steunfunctie bij voorverdedigen
Stap 8: invullen steunfunctie bij achterverdedigen

Teamfunctie aanvallen (scoren)

Stap 1: schot uit stand
Stap 2: scoren uit beweging
Stap 3: strafworp

Teamfunctie verdedigen (voorkomen van doelpunten)

Stap 1: 1-1 verdedigen (houding, bewegen, voetenstand en armgebruik)
Stap 2: collectief verdedigen
Stap 3: voorverdedigen
Stap 4: achterverdedigen

Teamfunctie verdedigen (storen)

Stap 1: voorverdedigen
Stap 2: achterverdedigen
Stap 3: verdedigende rebound
Stap 4: hinderen van de ballijnen
Stap 5: hinderen van de steunfuncties

Teamfunctie omschakelen van aanvallen naar uitverdedigen en van verdedigen naar uitwerken

Stap 1: verdedigende team stoort de opbouw direct in het aanvalsvak
Stap 2: verdedigende team stoort de opbouw vanaf de middenlijn direct 1 op 1
Stap 3: verdedigende team stoort de opbouw vanaf de middenlijn collectief in zone

De methodische stappen worden in de volgende volgorde doorlopen:

  1. Opbouwen tot scoren
  2. Scoren
  3. Voorkomen van doelpunten
  4. Storen
  5. Omschakelen van aanvallen naar uitverdedigen en van verdedigen naar uitwerken

Binnen de teamperiodisering is er steeds enkele weken aandacht voor een specifieke teamfunctie waarbinnen enkele methodische stappen worden doorlopen zoals hierboven uiteengezet. Door het KNKV zijn verschillende teamfuncties opgesteld. Voor meer aanvullende informatie kan men terecht op de site van het KNKV (tips voor trainers).

Print Friendly, PDF & Email