Externe vs. Interne focus

Er is steeds meer bewijs dat het richten van de aandacht op de uitkomst van de beweging tot zeer goede resultaten leidt. Vele onderzoek laten zien dat het intern richten van de aandacht, dus op de beweging op zich, mindere resultaten oplevert. Het idee hierachter is dat een externe focus het automatische karakter van een beweging bevordert. Er vindt een onbewuste snelle bewegingssturing plaats, terwijl bij een intern gerichte aandacht deze automatismen juist worden verstoord.

Er is sprake van een interne focus wanneer de aandacht gericht is op de uitvoering van de bewegingen of op de mechanische en neurale processen die daaraan ten grondslag liggen (zoals spierspanning of de verdeling van het lichaamsgewicht over beide voeten). Bij een externe focus daarentegen is de aandacht gericht op het effect van de bewegingen op de omgeving (zoals het gooien van de bal, de landingspositie van bal of de locatie waarop vinger of hand terecht moeten komen).

Vele studies van dr. Gabriele Wulf leiden tot eenzelfde conclusive, namelijk dat een externe focus effectiever is dan een interne focus, zowel voor wat betreft het uitvoeren als het leren van bewegingen. In een studie van Zachry et al (2005) werd onderzoek gedaan naar het nemen van vrije worpen in basketbal bij proefpersonen met enige basketbalervaring. Alle proefpersonen werden geïnstrueerd zich ofwel te concentreren op de polsbeweging (interne focus), ofwel op de ring van de basket (externe focus). Onder beide condities werd de schotnauwkeurigheid en de EMG-activiteit in 
bij de taak betrokken armspieren (m. flexor carpi radialis, m. biceps brachii, m. triceps brachii en m. deltoideus) bepaald. Het bleek dat de proefpersonen significant trefzekerder waren wanneer de aandacht op de ring van de basket was gericht dan wanneer de aandacht op de polsbeweging was gericht. Deze bevinding wijst erop dat een externe focus van aandacht tot betere resultaten leidt.

Het benoemen van posities van lichaamsdelen dient dan ook zoveel mogelijk vermeden te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan strek je armen helemaal uit, til je knie goed op of duimen achter de bal.

Meer informatie over motorisch leren vind je elders op de website.

Print Friendly, PDF & Email