Conditioneel

Om de conditionele aspecten te kunnen verbeteren zal je enige kennis moeten hebben van trainingsleer en trainingsprincipes of ~wetmatigheden. Voor de exacte invulling kun je verschillende trainingsmethoden gebruiken.  Ook heb ik enkele korfbalspecifieke trainingsmethoden opgesteld gericht op de loopafstanden en energiesystemen die we als korfballers met name gebruiken.

De energiesystemen

In het lichaam wordt energie vrijgemaakt door de afbraak van fysiologische substraten zoals ATP, CP, koolhydraten en vetten. Deze energiesystemen zijn niet los van elkaar te zien of van elkaar te scheiden maar werken op een zeer ingenieuze en ingewikkelde wijze samen. Een vereenvoudigde manier is om de energiesystemen op te splitsen in een anaeroob energiesysteem en een aeroob energiesysteem. Het anaerobe energiesysteem is in staat om energie te leveren met een zuurstofschuld terwijl het aerobe systeem dat alleen maar kan met gebruik van voldoende zuurstof. Door dit onderscheid kan het indelen van trainingen didactisch een stuk eenvoudiger worden voorgesteld en kan bepaald worden waar het accent ligt.

verschijningsvormen uithoudingsvermogen

Een belangrijk onderscheidt wat gemaakt wordt, is die tussen vermogen en capaciteit. Ze zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien, maar vanwege didactische redenen wordt dit onderscheidt in de trainingsleer wel gemaakt. Onder capaciteit wordt verstaan de inhoud van de brandstoftank, de totale hoeveelheid energie die we kunnen vrijmaken. Vermogen is de energie is die we per tijdseenheid vrij kunnen maken via het aerobe en anaerobe energiesysteem. Dit zegt iets over de snelheid waarmee arbeid wordt geleverd.

Korfbalspecifieke spelsituaties

Uit onderstaande tabel valt af te lezen hoelang enkele veelvoorkomende korfbalsituaties duren en welk energiesysteem daarmee wordt aangesproken.energieleverantie,oefenstof,aeroob,anaeroob

Met de gegevens uit de bewegings- en belastingsanalyse in ons achterhoofd en deze tabel kunnen we concluderen dat korfballers in fysiologische zin vooral het anaeroob alactische en anaeroob lactische energiesysteem gebruiken. Ook het aerobe systeem heb je echter nodig om te herstellen van de explosieve inspanningen tussendoor.
Vanuit een handelingstheoretische visie hebben we het dan over explosief handelen, volhouden van explosief handelen, explosieve en gecoördineerde acties kunnen blijven maken onder vermoeidheid, snel herstellen en volhouden van snel herstellen. Een meer gedetailleerde uitwerking vanuit de handelingstheoretische korfbalvisie is terug te vinden onder trainingsmethoden en korfbalspecifieke trainingsmethoden.

Nu we weten welke energiesystemen je als korfballer het meeste aanspreekt is het zaak om te kijken hoe we deze binnen de trainingsvormen juist kunnen toepassen. Vanuit de spelgericht benadering is het goed om veel wedstrijdvormen te spelen waaronder 4-4, 3-3, 2-2, 1-1 en allerlei afgeleiden daarvan zoals 4-3 of 4-2 (overtalsituaties). Binnen dit soort wedstrijdvormen komen al deze energiesystemen ruimschoots aan bod.

Energieproductie per sport

Aandeel aerobe en anaerobe energieproductie per tijdseenheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email