Teamperiodisering

Het begrip periodiseren is met name bekend binnen individuele takken van sport. Toch heb je ook met teamsporten hiermee te maken, maar is dat wat omslachtiger. Een teamperiodisering wordt opgesteld aan de hand van verschillende trainingsprincipes en moeten leiden tot een uitgekiende trainingsopbouw waardoor het team in staat is om meer rendement uit zijn trainingsarbeid te halen en daardoor kan komen tot betere prestaties op een bepaald moment in het seizoen.

Teamperiodisering opstellen

De teamperiodisering bij het korfballen heeft betrekking op de wedstrijden, maar ook op de trainingen en alle facetten die daarbij horen zoals conditioneel, technisch, tactisch en mentaal. Dit alles met als doel het verbeteren van het aanvallen, verdedigen en omschakelen volgens de beschreven methodische stappen waarbij er steeds hogere eisen gesteld kunnen worden aan de spelers.

Volgens de beschreven trainingsprincipes supercompensatie en overload zal een trainingsprikkel steeds groter moeten zijn om het individu in fysiologische zin voldoende te prikkelen waardoor het sterker wordt of meer uithoudingsvermogen ontwikkelt. Spelers worden daardoor gedwongen om grenzen te verleggen.
De trainer/coach zal de juiste keuze moeten maken welke trainingsvorm hij kiest en de daaraan gekoppelde arbeidsrustverhouding. De beschreven korfbalspecifieke trainingsmethoden kunnen hierbij een hulpmiddel zijn met vastgestelde arbeidstijd en rustpauzes. Daarnaast is het van belang om vooraf te bepalen wanneer je welke trainingsmethoden aanbiedt, dus in welke week wil je anaeroob trainen (explosief handelen)en in welke week eventueel lactische arbeid verrichten (explosieve arbeid kunnen blijven verrichten onder vermoeidheid).

Het periodiseringsmodel is opgesteld aan de hand van verschillende trainingsprincipes en ~wetmatigheden. De teamperiodisering dient als handvat voor het plannen van de korfbalconditionele trainingen, de methodische stappen, de Core & Strenght Training alsmede de Speed & Agility Training. Zelfs de mentale training zou in de teamperiodisering verwerkt kunnen worden.
Bij trainingen op maandag – woensdag – zaterdag (wedstrijd) dient de korfbalconditionele prikkel te liggen op maandag. Bij trainingen op dinsdag – donderdag – zaterdag (wedstrijd) dient de korfbalconditionele prikkel te liggen op dinsdag. Dit vanwege de supercompensatietijd die anders te kort op de wedstrijddag ligt. Op de woensdag of donderdag ligt dan het accent op de teamtactische trainingen. De trainer/coach kan zo een optimaal rendement halen uit zowel de teamtactische als de korfbalconditionele trainingen.

Binnen elke training spelen alle korfbalconditionele eigenschappen een rol, maar je kunt er als coach voor kiezen om er een specifiek uit te lichten en daar het accent op te leggen.

Naar voorbeeld van het periodiseringsmodel welke gehanteerd wordt in het prof- en amateurvoetbal, bestaat de teamperiodisering uit 6 weken welke is onderverdeeld in drie blokken van ieder 2 weken. Tijdens elk van deze blokken komen 2 verschillende korfbalspecifieke trainingsmethoden aan bod. Wanneer er in een week meerdere wedstrijden staan gepland wordt aangeraden om de korfbalconditionele training te laten vervallen. Dit vanwege de hersteltijd die het lichaam nodig heeft na een wedstrijd. De geplande week wordt dan een week doorgeschoven. De teamperiodisering is daarom nooit helemaal vast.

Aandachtspunten

Grofweg zijn er een aantal zaken om expliciet rekening mee te houden.

 • Werk met blokken van 6 weken en verhoog elke 2 weken de arbeidsduur van de conditionele of teamtactische partijvormen 8v8.
 • Explosieve voorbereidende vormen begin seizoen stap 1 tot en met 5, later in het seizoen ter onderhoud alleen stap 4 en 5 herhalen in wisselende trainingsvormen.
 • In week 1 en 2 van elke cyclus accent op 8v8 of 4v4
 • In week 3 en 4 van elke cyclus sprints met weinig rust (technische oefenvormen) en een deel bijvoorbeeld 3v3 of 2v2.
 • In week 5 en 6 van elke cyclus sprints met veel rust (technische oefenvormen) en een groot deel van de training 1v1 inbouwen. Dit alleen op donderdag door grote belasting; kan wel in combinatie met de teamtactische partijvormen 4v4 of 8v8
 • Bij een vrije week of een keer minder trainen een ‘neutrale week’ inlassen. Pas daarna weer verder met de cyclus
 • Tijdens seizoensvoorbereiding nooit meer trainen dan normaal!
 • Laatste training voor (oefen)wedstrijd nooit korfbalconditioneel accent leggen
 • Binnen dezelfde trainingsweek niet verzwaren
 • Explosiviteitsvoorbereidende vormen in week 1 en week 2 van elke cyclus
 • Plan geen oefenwedstrijd in de eerste trainingsweek op het veld of bij overgang naar de zaalcompetitie
 • Bouw wedstrijdbelasting rustig op en plan oefenwedstrijden in relatie tot de periodiseringscyclus (dus tegenstander van lager niveau, naar gelijk niveau, naar een hoger niveau)

Voor meer gedetailleerde informatie over teamperiodisering verwijs ik naar het boek van Raymond Verheijen. Een uitgewerkt voorbeeld van een teamperiodisering die ik gebruikt heb in het seizoen 2014-2015 bij Tjoba 1 is te vinden onder downloads.

teamperiodisering,korfbal,periodisering

Print Friendly, PDF & Email