Periodiseren algemeen

Het is belangrijk om een planning te maken voordat je (in de praktijk) aan de slag gaat. Hierdoor kun je op een structurele manier de tijd binnen het korfbalseizoen zo maximaal mogelijk benutten en het geeft een stuk duidelijkheid aan de mensen om je heen, die de plannen moeten uitvoeren.

Waar begin ik?

Om niet halverwege het jaar vast te lopen met je planning, doordat je erachter komt dat je een activiteit of vakantie over het hoofd hebt gezien, is het verstandig eerst alle activiteiten op een rijtje te zetten. Denk dan aan:

 • Wanneer vallen de vakantieperiodes van de scholen?
 • Wanneer nodigen we spelers voor het nieuwe seizoen uit?
 • Op welke data gaan wij selectiewedstrijden spelen?
 • Wanneer is de start van de competitie?
 • Wanneer zijn er districtsselecties?

Periodiseren

Periodiseren is het met behulp van cycli, de ontwikkeling van de conditie, techniek, tactiek en mentaliteit zo Macrocyclusdoen evolueren dat de periodes van de beste prestaties vooraf in de tijd bepaald kunnen worden in functie van prestatie en (blessure)preventie

Het trainingsplan vormt een onderdeel van een meerjaren(beleids)plan. Van hieruit kan worden toegewerkt naar de planning voor één training. De jaarplanning wordt ook wel “Macrocyclus” genoemd. Het jaarplan wordt gesplitst in meerdere perioden die zich achtereenvolgend kunnen herhalen (cyclische organisatie).

 

Trainingsperioden

Een trainingscyclus bevat de volgende trainingsperioden:

 • Voorbereidingsperiode; periode om de conditie te ontwikkelen.
  • Algemene voorbereidingsperiode (AVP).
  • Specifieke voorbereidingsperiode (SVP).
 • Wedstrijdperiode (WP); basiselementen van een goede conditie worden omgezet in wedstrijdresultaten.
 • Overgangsperiode (OP); periode om actief te herstellen van alle inspanningen.

De planning voor een trainingsperiode is de “mesocyclus”. Er zijn 2 methodes om mesocycli op te bouwen rond verschillende eigenschappen (bijvoorbeeld snelheid, kracht, techniek, …)

 • golfmethode: binnen 1 week van 1 mesocyclus, meerdere soorten conditionele prikkels geven.
  bv. snelheid, interval en intensieve duurtraining binnen 1 week aan bod laten komen
 • blokmethode: binnen 1 week van 1 mesocyclus, 1 soort conditionele prikkel geven.
  bv. week 1: extensieve duur, week 2: intensieve duur, week 3 extensieve interval

De keuze van de verschillende trainingsmethoden in een week ten opzichte van elkaar is afgestemd op de wetmatig vastgestelde hersteltijd van de afzonderlijke methoden. Meerdere trainingen binnen een week dienen daarom zorgvuldig gepland te worden. De weekplanning is de “micro-cyclus”.

cycli periodisering

Voor het senioren korfbal kan de volgende indeling gehanteerd worden:
Juni-Juli:                                          Algemene voorbereidingsperiode
Augustus:                                       Specifieke voorbereidingsperiode
September-Oktober:                    Wedstrijdperiode 1
1e helft november:                        Overgangsperiode 1
2e helft November-Maart:           Wedstrijdperiode 2
Eind Maart:                                    Overgangsperiode 2
April-Juni:                                       Wedstrijdperiode 3

Voor het jeugdkorfbal zou men vanuit deze indeling ook een plan kunnen opstellen en daarbij rekening houdend met:

 • (School)vakanties.
 • Schoolonderzoeken/examens.
 • Wedstrijdschema competitie.

Voor de jongere jeugd kan het trainingsjaar ook gemakkelijk in vier perioden ingedeeld worden:

 • De eerste periode:               september-oktober: tot de herfstvakantie
 • De tweede periode:             november-december: tot de kerstvakantie
 • De derde periode:                januari-februari: tot de voorjaarsvakantie
 • De vierde periode:                maart-april: tot het einde van het seizoen

Bij de jongere jeugd kan de trainer vaak beter met een wat kortere termijnplanning werken. Soms komen er nieuwe kinderen bij de club en ook komt het voor dat om bepaalde redenen kinderen moeten doorschuiven naar een ander team. Wanneer de indeling in vier perioden voor de jongere jeugd goed werkt, dan zal de technische commissie van een vereniging mogelijk ook voor oudere jeugd met vier perioden willen werken. Dat is in de praktijk heel goed realiseerbaar. Door het jaar te verdelen in een aantal periodes en voor elke periode duidelijk doelstellingen te omschrijven is het makkelijker om trainingen samen te stellen. Het is voor de trainer duidelijk waarop te concentreren tijdens de training.

 

Print Friendly, PDF & Email