Doel van periodiseren

Doelen

Het gebruiken van een periodisering heeft een aantal doelen:

 1. Optimaliseren van positieve en minimaliseren van negatieve transfers tussen trainingsmethoden.
  Bepaalde trainingsprikkels kunnen elkaar negatief beïnvloeden waardoor je deze niet kort achter elkaar moet plannen. Zo staan aërobe trainingsvormen lijnrecht tegenover explosiviteit en lactische trainingsprikkels lijnrecht tegenover kwalitatieve trainingsprikkels.
 2. Optimaliseren van de gewenste fysieke/conditionele, technische, tactische en mentale adaptaties en eigenschappen door een effectieve methodische opbouw.
  Motorische eigenschappen als uithoudingsvermogen en kracht kunnen het beste in een bepaalde volgorde worden getraind. Enerzijds om blessures en overbelasting tegen te gaan, anderzijds omdat motorische eigenschappen fysiologisch van elkaar afhankelijk zijn.
 3. Op het gewenste moment ‘pieken’.
  Door het lange korfbalseizoen en de twee verschillende competities zou je eigenlijk op twee momenten moeten kunnen pieken. Meer en meer wordt er echter voor gekozen om de zaalcompetitie het zwaarst mee te laten wegen waardoor het piekmoment veelal in de maanden december-februari zal liggen.
 4. Voorkomen van overbelasting (en blessures).
  Het gedoseerd opbouwen met op de juiste momenten gas terug nemen volgens een vooraf gesteld plan verkleind de kans op uitgebluste, geblesseerde, overtrainde of niet optimaal presterende korfballers.

If you fail to plan, plan to fail (als je faalt om te plannen, plan dan om te falen)

 

Print Friendly, PDF & Email