Aandachtspunten

Opstellen periodiseringsplan

Het opstellen van een trainingsplan of (team)periodisering komt tot stand aan de hand van de volgende stappen:

  • Vaststellen van de beginsituatie; niveau van de sporter(s), trainingsleeftijd, beschikbare tijd, accommodatie, et cetera.
  • Bewegings- en belastinganalyse van de sport met aandacht voor de motorische (snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie) en inspanningsfysiologische eisen.
  • Formuleren van de fysieke/conditionele, technische, tactische en mentale doelstellingen voor de spelers.
  • Vaststellen van de prestatiedoelen op korte, middellange en lange termijn (goalsetting)
  • Indeling van het seizoen in perioden.
  • Keuze van de te gebruiken trainingsmethoden of korfbalspecifieke trainingsmethoden.
  • Verdeling van trainingsmethoden over de verschillende perioden (accentueren).
  • Trainingsprincipes als overload, afwisselend belasten, tapering off, etc. verwerken in de mesocyclus.
  • Uitwerken van een microcyclus.
  • Uitwerken van de training(en) en de doseringen daarvan.

 

If you fail to plan, plan to fail (als je faalt om te plannen, plan dan om te falen)

 

Het menselijk lichaam is niet steeds even berekenbaar, een planning is dus nooit vast. Er vinden continu aanpassingen plaats gedurende het seizoen. De periodisering is dan ook vooral een rode draad, gericht op het bereiken van de vooraf gestelde doelen.

 

Print Friendly, PDF & Email