Peak Height Velocity

Kinderen in de groei lopen een verhoogd risico op pees en spierblessures door de veranderingen die plaats vinden in het lichaam. Zowel hormonaal als lichamelijk. De training moet aan ieders individuele ontwikkelingsniveau zijn aangepast. Het lichaam is in een gevoelige ontwikkelingsperiode, hout daar rekening mee tijdens je trainingen of je spelers zullen vroeg of laat uitvallen vanwege een (beginnende) blessure.

Eenzijdige ontwikkeling

Er wordt verondersteld dat de ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden wordt beperkt als er op jonge leeftijd een beperkte hoeveelheid ‘skills’ wordt aangeboden. Naast de technische training zou een sporter in fysiek opzicht veel meer veelzijdiger belast moeten worden. Op jonge leeftijd is het zenuwstelsel juist perfect in staat om enorme ontwikkelingen door te maken. De kans op blessures neemt door de eenzijde belasting op steeds weer dezelfde delen van het bewegingsapparaat alleen maar toe. Naar de groeispurt toe worden kinderen kwetsbaarder voor groeigerelateerde problemen.

Mede door de toenemende trainingsfrequentie binnen tal van sporten, de opkomst van sportklassen met vele uren sport extra in de week in relatie tot een minder fysiek ontwikkelt lichaam door eenzijdige trainingsbelasting en het alsmaar minder wordende bewegingspatroon van de huidige generatie, ontstaan er meer en meer blessures al op relatief jonge leeftijd. Veel spelers lopen (te) lang door met kleine pijntjes of willen zelf niet aangeven als ze ergens last van hebben. Ook veel trainers herkennen de eerste signalen hiervan onvoldoende waardoor veel kinderen te lang met dergelijke klachten doorlopen.

Vroegrijp of laatrijp

Het is goed mogelijk dat spelers die even oud zijn, lichamelijk enkele jaren van elkaar verschillen. Vooral op het gebied van de fysieke capaciteiten kunnen de verschillen enorm uiteenlopen, terwijl deze spelers toch met of tegen elkaar spelen. Dit wordt ook wel ‘vroegrijp’ of ‘laatrijp’ genoemd.

Peak Height Velocity

Het is wenselijk om niet meer te kijken naar de kalenderleeftijd van kinderen, maar specifiek naar de biologische leeftijd (leeftijd ten opzichte van de Peak Height Velocity). Zo kun je bepalen of het kind vroeg, laat of gemiddelde is in zijn ontwikkeling. De groeispurt varieert per individu, in timing, tempo en duur (jongens tussen de 13-16 jaar en meisjes tussen 10-14 jaar). Deze Peak Height Velocity (PHV) is de maximale snelheid van lengtegroei tijdens de groeispurt.
De zogenaamde Age of Peak Height Velocity (APHV) is de tijd die een kind verwijdert is van zijn of haar moment van maximale lengtegroei.

PHV, groeisnelheidscurve, ASM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeisnelheidscurve

Recente onderzoeken hebben een verband laten zien tussen deze PHV en een verhoogde kans op overbelasting en blessures. In een studie van Van der Sluis et al (2014) is er gekeken naar de relatie tussen de APHV en het optreden van blessures bij jeugdvoetballers. Een groot aantal jeugdvoetballers werd vanaf hun 11e levensjaar drie jaar lang gevolgd. Hun PHV werd bepaald en in een periode van 6 maanden voor en 6 maanden na de PHV werden de blessures in dit jaar vergeleken met blessures in het jaar ervoor en het jaar erna. Het resultaat… in het PHV-jaar traden er aanzienlijk meer blessures op!

Meten

Met een speciale formule, de APHV (Age at Peak Height Velocity), is deze biologische leeftijd te bepalen. De trainer/coach of ouder kan deze ook zelf bepalen aan de hand van een meetprotocol. Met de uitkomst kunnen trainingsprogramma’s beter geïndividualiseerd worden om zo training op maat te kunnen geven met een minimale kans op blessures of overbelasting.
Bij meisjes vindt 3-9 maanden na de PHV de maximale snelheid van gewichtstoename (Peak Weight Velocity) plaats. Bij jongen ligt dat moment rond de 2-4 maanden na de PHV.

Bij -1,5 APHV moet elke 2 maanden de meting herhaald worden. Vanaf dat moment speelt ook de flexibilitiet een grote rol om het lichaam goed voor te bereiden op de aankomende groeispurt. Pas na de PWV kan gefaseerd met krachttraining worden gestart.

 

Print Friendly, PDF & Email