Knieblessure

Welke knieblessures ontstaan het vaakst bij korfbal

 • ´Unhappy trias´ (kapotte binnenste meniscus, voorste kruisband en binnenband van de knie)
 • Voorste kruisband scheur
 • Verrekking binnenste knieband
 • Scheur in de binnenste meniscus

Wat merkt een sporter

Het is meestal door een verdraaiing (flexie-exorotatie-valgustrauma) of overstrekking dat er knieletsel ontstaat. De hele knie is dan vaak pijnlijk en er is sprake van een snelle, dan wel later optredende zwelling. Het belasten van de knie is soms nog wel mogelijk, een andere keer weer niet, dit is mede afhankelijk van de aard van het letsel.

Wat zijn de symptomenblessure, Jurriaan Bouwens, knieblessure

 • Grote van het inwerkend geweld bepaald samen met soort trauma de ernst van de schade
 • Heftige pijn, soms ‘knak’ gevoeld
 • <24 uur heel dik; zwaar letsel (voorste kruisband)
 • >48 uur enige zwelling; milder letsel (binnenste knieband, meniscus)
 • Blauwverkleuring pas later
 • Verlies aan beweeglijkheid

Wat kan het herstel bevorderen

Rust in de eerste 2-3 dagen, in combinatie met een drukverband en het been hoog leggen, bevordert de genezing. Daarna is ‘gedoseerd bewegen’ op geleide van de pijn een veel gekozen behandelmethode. Er kan de eerste dagen gekoeld worden met ijswater, maar het nut van ijs is op dit moment controversieel!
Knieletsel vragen altijd om medische beoordeling om de exacte mate van schade te kunnen bepalen. In ernstiger gevallen kan dat de (huis)arts zijn, maar de Sportfysiotherapeut is de specialist bij uitstek als het gaat om knieletsels.

Waaruit bestaat de behandeling bij een (sport)fysiotherapeut

De sportfysiotherapeut zal allereerst bepalen om welk type letsel het gaat. Het type schade bepaald de hersteltijd, deze varieert van 2 weken (milde overrekking van de mediale knieband graad I) tot vele maanden (afgescheurde voorste kruisband). Het herstel zal vrijwel altijd actief zijn en zoveel mogelijk sportspecifiek met het geleidelijk weer optrainen van de fysieke belastbaarheid van de omringende weefsels.

Samenvattend

Eerste dagen rust met compressie. Koelen met ijswater de eerste dagen, maar het nut van ijs of Arnicagel is op moment controversieel! Laat bij twijfel altijd een arts of sportfysiotherapeut raadplegen!!
Genezing:

 • POLICE
  • Protection                   beschermen van nieuwgevormd weefsel
  • Optimal Loading        gedoseerd belasten binnen de pijngrens (evt. met tape)
  • Ice                                 4x per dag 10-15 minuten koelen met ijswater eerste paar dagen
  • Compression              compressie middels drukverband
  • Elevation                      hoog leggen van de voet
  • Eerste 2-3 dagen rust, drukverband, elevatie
  • Vaak betrouwbaarder onderzoek na ca. 5 dagen
  • Hersteltijd is afhankelijk van de aard van het letsel

Hoe voorkom je een herhaling

Print Friendly, PDF & Email