Individualiseren

Het is wenselijk om niet meer te kijken naar de kalenderleeftijd van kinderen, maar specifiek naar de biologische leeftijd (leeftijd ten opzichte van de Peak Height Velocity). Zo kun je namelijk trainingsprogramma’s individualiseren en bepalen of het kind vroeg, laat of gemiddeld is in zijn ontwikkeling. De groeispurt varieert per individu, in timing, tempo en duur (jongens tussen de 13-16 jaar en meisjes tussen 10-14 jaar). Meestal rond de Transition Athletic Skills.

 

ASM, Athletic Skills 

 

 

 

Conditions Of Movement

Binnen elke fase worden de grondmotorische eigenschappen omgezet in vijf praktische onderdelen: stability, flexibility, agility, power en endurance. Ook wel de Conditions Of Movement. Hierbinnen is de coordinatie verwerkt in al haar facetten (denk aan reactievermogen, aanpassingsvermogen, etc.).
In de Transition Athletic Skills-fase wordt een onderverdeling gemaakt in drie puberteitsfases volgens de PHV: P1, P2 en P3. Dit in verband met belastingaanpassing vanwege vergrote blessuregevoeligheid, met name in de P2-fase. De totale P-fase duurt vier jaar voor jongens en en voor meisjes.
Vanaf de Performance Atheltic Skills-fase komt de nadruk meer en meer op specialisatie te liggen.

Download

Onder de sectie downloads vind je per leeftijdscategorie (O13, O15, O17, etc.) een gedetailleerde uitwerking hoe deze Conditions Of Movement er zoal uit kunnen zien. Daarnaast worden fysieke en psychische kenmerken per leeftijdscategorie beschreven, trainingsdoelstellingen gespecificeerd per ‘pijler’, trainingsaccenten, te behandelen thema’s in deze categorie en ook wijze van coachen en omgaan met kinderen in deze leeftijdsfase.

Print Friendly, PDF & Email