Wedstrijdbespreking

Bespreking vooraf

Om een wedstrijdbespreking enige structuur te geven kun je het volgende schema hanteren:

  • De opstelling
  • De wisselspelers (de keuze/reden van de wisselspelers)
  • De aandachtspunten bij aanvallen (puntspelers, 4-0, 3-1, 2-1-1)
  • De aandachtspunten bij verdedigen (voorverdedigen, achterverdedigen, 1-1)
  • De aandachtspunten bij omschakelen (zetten we het vast, hoe spelen we de bal snel uit, etc.)
  • Spelhervattingen; vrije ballen, strafworpen
  • Karakteristieken van de tegenpartij (voor zover bekend)
  • Specifieke omstandigheden (belang van wedstrijd, weersomstandigheden)
  • Individuele/persoonlijke aanwijzingen

Bespreking in de rust

Tijdens de rust voor de jongste jeugd is het de taak voor een coach om de spelertjes wat te kalmeren, wat stoom te laten afblazen, of juist te activeren. Ook kun je als coach prikkelende vragen stellen over de eerste helft. Dit kunnen de eerste stappen zijn naar het ontwikkelen van het inzicht in het spel. Je kunt hier denken aan: “weten jullie nog waar jullie stonden toen de tegenpartij de eerste goal maakte?”
Voor de oudere categorieën gaat het vooral om het geanalyseerde beeld uit de eerste helft. Je kunt dan denken aan de kansen en eventuele tekortkomingen. Soms doet de coach er goed aan om het hele team aan te spreken, aanvalsopzet, verdediging, etc. De coach kan het hebben over vooraf gemaakte afspraken. Komen de spelers de afspraken na of zijn er een aantal die de taken niet goed uitvoeren. De coach spreekt de spelers dan individueel aan.

Wedstrijdevaluatie

De gegevens en de informatie uit een wedstrijd geven aanwijzingen en aandachtspunten voor de training en de volgende wedstrijd(en). Het is voor de coach een zaak om dit te bespreken met de spelers. Uitgangspunt voor de coach is dat de spelers zich herkennen en ook zichzelf een spiegel voor kunnen houden. Door de wedstrijd te evalueren krijgt de coach een beeld van een team. Hij kan zien waar nog op moeten worden getraind. Je kunt hiervoor bij de oudere jeugd en senioren prima de verantwoordelijkheid mede bij hen leggen door ze een persoonlijke evaluatie van de wedstrijd of tegenstander in te laten vullen. Dit kan ook middels een verkorte versie.

Print Friendly, PDF & Email