Veranderingsbereidheid

Of het nu gaat om iets aanleren of corrigeren, verandering staat onlosmakelijk verbonden met leren. Omdat een veranderingsproces invloed heeft op bestaand en daardoor vertrouwd gedrag zul je altijd op weerstand stuiten. Bij de ene speler is die weerstand groter dan bij de andere. Het heeft onder andere te maken met de veranderingsbereidheid van spelers.

Wijze van reageren

Sporters kunnen simpel gezegd op 3 manieren reageren op veranderingen:

 1. Reactie wijze (saboteren); sporter reageert tegen verandering en wil het graag laten zoals het was. Hij fixeert zich op het verleden.
 2. Responsieve wijze; de sporter past zich aan, maar heeft daarbij niet de intentie om echt te veranderen. Alles is gericht op het korte termijn resultaat en op het heden.
 3. Proactieve wijze; de sporter zorgt voor een omgeving waarin zowel hijzelf als het team zich kunnen ontwikkelen. Alles is gericht op de lange termijn en op de toekomst. Stilstand is achteruitgang!

In het boek “Totaalcoachen” worden vanuit de invalshoek Action Type gerichte tips gegeven voor veranderingsprocessen. De spelers zullen zich eerst veilig en comfortabel moeten voelen en vertrouwen hebben in jou als trainer/coach voor ze deze weerstand willen overwinnen. De kans daarop is groter als je per Action Type een aantal accenten legt.

De IS-er (bedachtzame doener) komt het best tot zijn recht als hij stapsgewijs in een gestaag ritme vooruitgang mag boeken. Hij wil de situatie het liefst houden zoals deze is. Om veranderingen door te voeren ga je op zoek naar iets dat voor hem herkenbaar is, je toont aan dat het zinvol is, let op details en je geeft hem eerst tijd om erover na te denken.

De IN-er (bedachtzame vernieuwer) komt het best tot zijn recht als hij geïnspireerd worden en creatief kan zijn. Hij houdt niet van routinematige trainingen. Hij wil er bij verandering best over nadenken. Dit breng je bij hem in verband met nieuwe theorieën, je geeft een globaal overzicht en laat hem in zijn eigen tempo veranderen, waarin hij de tijd krijgt om erover na te denken.

De ES-er (actiegerichte doener) komt het best tot zijn rechts als hij ervaart dat er op de trainingen ook tijd is voor afwisseling en gezelligheid. Hij wil bij verandering het liefst meteen aan de slag. Je kunt hem tot verandering brengen door stapsgewijze vooruitgang, realistisch te zijn en aantonen dat dit zal leiden tot praktische resultaten.

De EN-er komt het best tot zijn recht als hij initiatief mag tonen en een overzicht krijgt van het te volgen traject. Deze spelers willen de situatie het liefst direct veranderen. Je brengt hem daartoe door aspecten te benadrukken die zijn verbeeldingskracht prikkelen en hem te laten meedenken over de beste aanpak.

Kwadrantenlens eenvoudig

 

 

 

 

 

(Bron: “Totaalcoachen, begeleiden met Action Type”. Door Jan Huijbers en Peter Murphy)

Ken de Action Type van je spelers

Je hebt niet of nauwelijks invloed op de leersnelheid van spelers. Probeer aan te sluiten bij de belevingswereld en voorkeuren van je spelers. Zorg dat je weet wat het Action Type van je spelers is om hier beter op in te kunnen spelen.

Wil je bij een speler iets veranderen, dan kun je het beste de spelers laten terugdenken aan momenten waarop het heel goed ging. Stel hierbij open vragen. Wat een trainer/coach zegt blijft meestal maar voor zo’n 10% hangen bij spelers. Uit onderzoek blijkt dat spelers zich 4-5 maanden later vooral zaken herinneren die ze zelf gezegd hebben (70%) of wat een speler zelf gezegd en vervolgens ook gedaan heeft (90%). Door de verantwoordelijkheid bij de spelers zelf te leggen en ze zelf actief te laten nadenken worden spelers meer betrokken bij hun zelfontplooiing. Als een speler zijn eigen ideeën mag uitvoeren zal hij altijd meer gemotiveerd zijn dan wanneer hij het idee van een ander moet uitvoeren.

Pad van verandering

In het boek “de excellerende sportcoach” wordt de veranderingsbereidheid van sporters omschreven als het ‘pad van verandering’. Dit pad van verandering kan leiden tot een situatie waarin een team in ‘de flow’ raakt. Dit is een situatie waarin het onmogelijke mogelijk wordt. Het team en de sporters stijgen boven zichzelf uit en er worden op het oog ongekende prestaties geleverd.
Het pad van verandering bestaat kortweg uit de volgende fases:

 1. start van het nieuwe
 2. ontkenning
 3. boosheid
 4. angst
 5. onderhandelen
 6. acceptatiefase
  –       onbewust onbekwaam (forming)
  –       bewust onbekwaam (storming)
  –       bewust bekwaam (norming)
  –       onbewust bekwaam (performing)
 1. finaleconfrontatie
 2. ver-binding
 3. flow

pad van verandering

(Bron: “De excellerende sportcoach”. Door Peter Murphy en Rogier Offerhaus)

Print Friendly, PDF & Email