Talentontwikkeling

Bij het eerste team staat alles veelal in het teken van de eerstvolgende wedstrijd en dus de prestatie. Bij de jeugdteams zou alles veel meer in het teken van de individuele ontwikkeling van de speler moeten staan, de lange termijnvisie, dus niet de prestatie aan het eind van de week!

Bewegingsgedrag

De huidige generatie kinderen is aantoonbaar minder fit dan kinderen van 30-40 jaar geleden. Er is door een vermindert bewegingsgedrag sprake van een gebrek aan basale atletische vaardigheden. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten ontstaan op het gebied van training en coachen.
Door een beperkt en eenzijdig bewegingsgedrag, bijvoorbeeld het op jonge leeftijd al volledig focussen op één sport, wordt het aanpassingsvermogen van het lichaam onvoldoende op de proef gesteld wat nadelige gevolgen heeft op latere leeftijd zo blijkt. Daarnaast ontstaat er een aantoonbaar verhoogd risico op overbelasting en blessures.

Volgens Bompa (expert op gebied van periodiseren) is het algemeen geaccepteerd en bewezen dat specifieke training tot snelle adaptatie leidt, met als gevolg dat er snel progressie wordt geboekt, maar zoals gezegd is het maar zeer de vraag of dit de juiste benadering is. Deze focus op snel resultaat kent bij kinderen namelijk enkele nadelen op langere termijn:

  • Smalle ontwikkeling van spieren en orgaanfuncties
  • Verstoring van een gebalanceerde fysieke ontwikkeling
  • Verhoogd risico op overbelasting, overtraining en blessures
  • Verminderde mentale gezondheid door hoge stressniveaus
  • Verminderde motivatie omdat specifieke programma’s vaak eentonig, niet leuk en stressvol zijn

De Amerikaanse psycholoog K. Anders Ericsson ontdekte ooit de 10.000 uur-regel. Volgens hem moest je 10.000 uur investeren in een activiteit om daar heel erg goed in te worden. Dit betekent dat er jarenlange training nodig is om bewegingen en technieken te verfijnen. Overigens staat deze regel de laatste jaren ter discussie. Hij gaat voorbij aan de factoren talent en motivatie. Want op een dergelijk jonge leeftijd van 8 jaar al 20 uur per week aan één sport besteden en dat tien jaar lang vergt een behoorlijke intrinsieke motivatie.

Modellen rondom talentontwikkeling

Anderen die veel geschreven hebben over talentontwikkeling zijn Bloom (1985) met het klassieke leeftijdsfasenmodel (jongere jaren, middeljaren en latere jaren); Côté en collega’s (2007) die de stadia van Bloom hebben gekoppeld aan leeftijdsspecifieke fases voor de sport kwamen op het ‘Developmental Model of Sport Participation’ (6-12 jaar, probeerfase; 13-15 jaar, specialisatiefase en >16 jaar, investeringsfase); Balyi (2004) ontwierp het LTAD-model wat 7 fasen bevat.

In 2012 ontwikkelde Rene Wormhout het Athletic Skills Model die bovenstaande modellen en theorieën combineerde tot een nieuw zeer bruikbaar, maar mogelijk voor sommige trainers/coaches een absurd lijkend, model.

Print Friendly, PDF & Email