Specialiseren

Vanuit wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden is bekend dat er sporten zijn waar je vroeg moet specialiseren om later kans te maken de absolute top te halen. Dit geldt onder andere voor turnen, zwemmen, kunstschaatsen en schoonspringen. Voorbeelden van sporten waarbij een late(re) specialisatie mogelijk zou zijn; atletiek, vechtsporten, fietsen, roeien en balsporten in teamverband zoals korfbal. Op deze site waren eerder al berichten te lezen over de kans op blessures en burn-out bij te vroege specialisatie, om terughoudend te zijn bij vroege specialisatie en een mooi filmpje hoe je juist op jonge leeftijd al breed motorisch kan ontwikkelen.

Youth Athletic Development

In het boek Atheltic Skills Model wordt een interessant citaat van Brian Gasco aangehaald. Hij is een expert op het gebied van ‘youth athletic development’ en zegt:

“Mijn kind is alleen geïnteresseerd in wiskunde. Hij vind het zo leuk! Ik heb hem zelfs van school gehaald, zodat ik hem thuis meer kan laten leren. Geen aardrijkskunde meer, Engels, geschiedenis of andere sociale vakken. Het wordt wiskunde, de hele tijd. Ik bedoel, hij wordt een wiskundige, dus wat is het nut nog om hem ook nog Engels en geschiedenis te leren? Ik weet het, hij is nog maar zes, maar…”

De betekenis van deze analogie is:

 “ Zijn algemene ontwikkeling zal worden beperkt. Geen schrijfvaardigheden, geen communicatieve en sociale vaardigheden. Het kind zal emotioneel en mentaal opbranden door de eenzijdige overconcentratie. Zijn mogelijkheden om een wiskundige te worden, zullen juist enorm worden beperkt door deze aanpak.”

Dit impliceert dat er in de jeugd eigenlijk meer aandacht zou moeten zijn voor een brede ontwikkeling van de motoriek en pas op latere leeftijd meer specifiek accent op het korfballen alleen. Met een late specialisatie wordt niet bedoeld dat men niet vroeg betrokken kan zijn bij de korfbalsport.

Atletische vaardigheden

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en dat is terug te zien in de motoriek. De huidige generatie kinderen is aantoonbaar minder fit dan kinderen van 30-40 jaar geleden. Er is door een vermindert bewegingsgedrag sprake van een gebrek aan basale atletische vaardigheden.

Kinderen moeten worden uitgedaagd binnen een combinatie van activiteiten en sporten. De eventuele nadelige effecten’ van een mindere progressie op korte termijn worden op langere termijn ruimschoots goedgemaakt door de vele voordelen van een allround ontwikkeling. Ook Johan Cruyff was hier een groot voorstander van, evenals Richard Krajicek die ertoe hebben geleid dat de zogenaamde Cruyff Courts ontstonden om kinderen weer veelzijdig motorisch uit te dagen.

Het lezen van het boek Athletic Skills Model – voor een optimale talentontwikkeling, kan een beter inzicht geven in hoe je dit kunt toepassen.

Print Friendly, PDF & Email