Goalsetting

Doelstellingen worden maar al te vaak geformuleerd aan de hand van wensen ten aanzien van de stand op de ranglijst: “Bij de eerste vier eindigen”, “niet degraderen”, “promoveren”, et cetera. Dit soort doelstellingen is nauwelijks werkbaar voor de trainer. Want hoe stel je een training samen als je bij de eerste vier ploegen van de competitie wilt eindigen. Er zullen dan ook direct één of meerdere korfbalinhoudelijke doelstellingen aangehangen moeten worden. Bijvoorbeeld: de scoringsvaardigheden moeten worden vergroot, een betere pressie op het balbezit van de tegenpartij spelen, meer variatie in de spelopbouw, een hoger handelingstempo, et cetera.

Goalsetting is het op systematische wijze formuleren van doelen. Als een doel niet haalbaar blijkt of niet prikkelend genoeg is, dan daalt de motivatie. Het stellen van doelen dient weloverwogen te gebeuren en in samenspraak met het team waarbij je doelen kunt maken gericht op het team, maar juist ook gericht op het individu, de spelers afzonderlijk. Verschillende opvattingen over het doel van een team, kunnen ertoe leiden dat afspraken regelmatig niet worden nagekomen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden aan de hand van het teameffectiviteitsmodel.

Doelen stellen

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen korte– en lange termijn doelen.

Korte termijn:

  • Realistisch/haalbaar
  • Onafhankelijk van de omgeving
  • Prikkelend genoeg om vooruitgang te boeken op de weg naar het lange termijn doel

Lange termijn:

  • Relativeert tegenvallende korte termijnresultaten
  • Maakt bijstelling van korte termijn doelen mogelijk
  • Maakt rapportage over voortgang mogelijk

Lange en korte termijn doelen vullen elkaar aan:

  • Het lange termijn doel komt binnen bereik door op elkaar volgende haalbare stappen: de korte termijn doelen.
  • Als door omstandigheden, bijvoorbeeld een onverslaanbare ploeg in de competitie,  resultaten in de prestaties op korte termijn tegenvallen dan kan het lange termijn doel deze teleurstellingen relativeren.
  • Korte termijn doelen kunnen tijdelijk op een minder hoog niveau gesteld worden, zodat de korfballers weer ervaren dat ze vooruitgaan, zonder dat het doel op lange termijn door de coach uit het oog wordt verloren.

Omstandigheden zijn de niet beïnvloedbare factoren die (tijdelijk) kunnen bijdragen tot het al dan niet bereiken van de gestelde doelen. Voorbeelden zijn weersomstandigheden, (gebrekkig) materiaal, blessures of studieperikelen/vakanties.  Ook al kun je deze factoren niet beïnvloeden, toch is het van belang ze te onderkennen. Je zult bij de planning met deze factoren, indien ze voorspelbaar zijn, rekening moeten houden. Bovendien zal je op onverwachte omstandigheden moeten kunnen inspelen door flexibel met je planning om te gaan.

Evaluatie

Het resultaat dat uiteindelijk wordt bereikt moet overeenkomen met de gestelde doelen. De laatste stap in de planning is dan ook de evaluatie. Een goede evaluatie is alleen mogelijk door (objectieve) metingen. Een teameffectivitesmodel is hiervoor een handig hulpmiddel.

Print Friendly, PDF & Email