Athletic Skills Model

Volgorde van ontwikkelen

Het Athletic Skills Model (ASM) is gebaseerd op een mix van wetenschappelijke bevindingen en praktijkervaring. Het hanteert de volgende fase-indeling met betrekking tot de motorische ontwikkeling:COM, ASM, grofmotorische eigenschappen

 1. Een veelzijdig goede beweger
 2. Een veelzijdige goede beweger wordt een atleet
 3. De atleet ontwikkelt een specialisatie
 4. De specialist binnen de sport is een atleet

Het ASM werkt vanuit grondvormen van bewegen (Basic Movement Skills). Daar worden zeven elementen van de coördinatie (Coordinative Abilities) aan verbonden en doorontwikkeld via de vijf voorwaarden van bewegen (Conditions Of Movement): Agility, flexibility, power (speed en strength) en endurance.

BMS, SMS en CA

De Basic Movement Skills (BMS) zijn die motorische vaardigheden waarmee je kinderen al vroegtijdig (vanaf 4 jaar) door middel van speelse
vormen mee in aanraking wilt laten komen. Denk hierbij aan balanceren, stoeien en vechten, gaan en lopen, springen en landen, rollen, duikelen en draaien, gooien en vangen, klimmen en klauteren, zwaaien en bewegen op muziek.

Conditions of Movement, COM, ASM

Bron: Athletic Skills Model – voor een optimale talentontwikkeling

Vroege betrokkenheid bij Sportspecific Movement Skills (SMS) leidt tot een superieure techniek op latere leeftijd. BSM zorgen dat je de baas wordt over je eigen lichaam. SMS zorgen ervoor dat je ook de baas bent over materialen die binnen de sport gebruikt worden zoals de bal in geval van korfbal. Voor korfbal betekent dit dus de baas zijn over de bal (gooien en vangen, schieten uit stilstand en uit beweging, et cetera). Met name middels differentieel leren kan dit later leiden tot een ‘superieure’ techniek!

De Coordinative Abilities (CA) zijn de verschillende soorten coördinatieve vermogens die getraind kunnen worden binnen de motorische ontwikkeling. Het ASM maakt gebruik van de algemeen aanvaarde coördinatie stadia:

 • Het aanpassingsvermogen
 • Het evenwichtsvermogen
 • Het koppelingsvermogen
 • Het kinetisch differentiatievermogen
 • Het ruimtelijk oriëntatievermogen
 • Het (complex)reactievermogen
 • Het ritmisch vermogen

Denk hierbij onder andere aan het trainingen op wisselende ondergronden. Veel externe (weersomstandigheden, materiaal, tegenstander, tactiek, medespelers, veldafmetingen) en interne (speler zelf is ook niet iedere dag hetzelfde) factoren zijn aan verandering onderhevig. Het goed kunnen omgaan met al deze veranderingen en deze vertalen naar wedstrijdsituaties of trainingen is een belangrijke vorm van aanpassen.

De vijf ASM-fases

In wetenschappelijke literatuur komt een aantal stadia naar voren die de ontwikkeling van kinderen kenmerken, Het ASM is rond deze verschillende ontwikkelingsstadia opgebouwd. Er worden vijf ASM-fases onderscheiden waarin specifieke trainingsaccenten worden gelegd, gerelateerd aan de ontwikkelingsfase van het kind.

ASM, Athletic Skills

 

 

 

 

Bekijk voor een uitgebreide uitwerking van de specifieke trainingsaccenten gerelateerd aan de ontwikkelingsfase van kinderen de downloads.


Wat zijn sensitieve perioden

Volgens verschillende auteurs bestaan er zogenaamde ‘critical periods’ in de motorische ontwikkeling van kinderen. Anderen noemen deze fases de ‘windows of opportunity’ of ‘windows of trainability’. Dit zijn de cruciale leeftijdsensitieve perioden binnen de individuele fysieke ontwikkeling van kinderen. Het gaat hier om op het juiste moment aandacht te besteden aan fysieke aspecten die ervoor kunnen zorgen dat er flinke progressie wordt geboekt in de motorische ontwikkeling. De juiste training in de juiste periode heeft mogelijk een significatie invloed op latere topprestaties.
Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld lenigheid of reactiesnelheid op een bepaalde leeftijd extra aandacht moeten krijgen binnen de training om hier een versneld (leer)effect te krijgen. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld agility, stability, endurance, power (COM’s) en Coordinative Abilities.

Het ASM maakt gebruik van deze sensitieve perioden en vult deze in op basis van praktijkervaring en wetenschappelijke gegevens voor jongens en meisjes. Zie onderstaande figuren

Sensitieve perioden, ASM sensitieve perioden meisjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Athletic Skills Model – voor een optimale talentontwikkeling

Print Friendly, PDF & Email