Action Type

Action Type wordt door verschillende toptrainers gebruikt, zoals Louis van Gaal, Marc Lammers, Toon Gerbrands en Foppe de Haan. Het geeft inzicht in iemands voorkeursstijl, iemands karakter. De essentie van Action Type is dat iedereen een aangeboren innerlijke structuur heeft – één van de 16 Action Types – waardoor we onbewuste voorkeuren hebben voor bepaalde manieren van waarnemen, voelen, denken en bewegen. Action Type wordt opgebouwd uit de meting van de volgende 4 dimensies:

  • Hoe richt een individu zijn aandacht: introvert (I) of extravert (E)?
  • Hoe neemt hij informatie op: zintuiglijk (S) of intuïtief (N)?
  • Hoe neemt hij zijn beslissingen: rationeel (T) of gevoelsmatig (F)?
  • Hoe staat hij in de wereld: controlerend (J) of afwachtend (P)?

De eerste en laatste dimensie worden attitudes genoemd, de tweede en derde mentale functies. Action Type wordt opgebouwd uit de meting van deze vier dimensies. Uit die meting volgen vier afzonderlijke temperamenten met elk op hun beurt vier Types, zodat Action Type een totaal kent van 16 Types. Action Type heeft de MBTI als basis, maar voegt daar de motorische stijlen aan toe, evenals de aandachtspsychologie, het temperament, mentale training en coachen.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Zelf maak ik al enkele jaren gebruik van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), die mij inzicht verschaft in iemands onbewuste voorkeuren.  Na het lezen van het boek over Action Type viel alles op zijn plaats. Ik kan nu beter inschatten of een speler informatie oppikt via zijn zintuigen of meer intuïtief. Ook weet ik of een sporter eerder beslissingen neemt op gevoel of op rationele gronden.

Zelf ben ik een ISFJ-er. Als speler had ik dezelfde grove motoriek als bijvoorbeeld Patrick Kluivert, Carl Lewis en Kobe Bryant. Mijn benen waren mijn grootste kracht, mijn gebrek aan agressiviteit mijn grootste zwakte. Door mijn F-functie zocht ik teveel naar harmonie en dus te weinig competitie, mijn linker hersenhelftdominantie zorgde ervoor dat ik eerst dacht en daarna pas handelde. Onder druk presteer ik slecht (J), ik rond graag zaken af en als ik ergens aan begin geef ik me voor de volle 100%. Als ‘Wachter’ werk ik hard om mijn plichten te vervullen en om de waardering van anderen, ik hecht waarde aan loyaliteit en betrouwbaarheid, aan harmonie en samenwerking en wil het beste in anderen naar boven halen.

Oorsprong MBTI

Al in het begin van de vorige eeuw hield een Zwitserse psychoanalyticus zich met de mentale functies van S, T, N en F bezig. Dit leidde uiteindelijk tot zijn theorie van psychologische types. Decennia later werd deze complexe theorie toegankelijker gemaakt door de Amerikaanse Isabel Briggs Myers en haar moeder. Zij ontwikkelden de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) die 16 verschillende types onderscheidt. David Keirsey, een temperamentgoeroe, ontdekte dat deze 16 types die zij onderscheidde in vier hoofdgroepen konden worden ondergebracht en noemde deze groepen ‘temperamenten’.
Uiteindelijk werden de temperamenten en Types onder andere verbonden aan leerstijlen, communicatiestijlen, interactiestijlen, taalgebruik, veranderingsbereidheid, stresshantering en conflicthantering. Action Type maakt gebruik van deze inzichten en beschrijvingen. In de jaren ’90 werd ook het verband ontdekt met de motorische stijlen van sporters en sinds 2005 is ook de aandachtspsychologie en concentratie toegevoegd aan Action Type.

(Bron: Huijbers & Murphy, 2006)

Meer informatie hierover is te vinden in het zeer interessante en erg gedetailleerde boek; “Totaalcoachen, begeleiden met Action Type”. Door Jan Huijbers en Peter Murphy.

Overzichtslens

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: “Totaalcoachen, begeleiden met Action Type”. Door Jan Huijbers en Peter Murphy)

Themanummers over Action Type

Ook de volgende documenten geven een zeer uitgebreid inzicht in het gebruik van Action Type door trainers. De facetten zijn hier uitgewerkt voor het tafeltennis, maar de vertaalslag naar het korfballen is eenvoudig te maken. ‘Visie’ is een vaktijdschrift voor trainers, coaches, docenten, spelers en andere geïnteresseerden vanuit de Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT).

Themanummer Action Type deel 1
Themanummer Action Type deel 2
Themanummer Action Type deel 3

Print Friendly, PDF & Email