Home

Korfbaltraining en Coaching is een online platform gericht op de verschillende aspecten die bij het begeleiden van korfballers komen kijken. Denk daarbij aan korfbaltraining geven, coaching, periodisering, oefenstof, testen en meten, meest voorkomende korfbalblessures en veel gratis downloads!

Korfbaltraining & Coaching

Ik hoop met deze website een bijdrage te leveren aan alle belangrijke zaken die je als trainer/coach tegenkomt. Denk daarbij aan alles wat met training te maken heeft, met coaching, maar ook een stuk over Sander uitgekniptperiodisering. Daarnaast is het een weergave van mijn visie op het hedendaagse korfbal. Met onder ander de waarde en plaats binnen de training van Core & Strenght Training en Speed & Agility Training, periodisering bij teamsporten en overige zaken als Action Type, Neurolinguistisch Programmeren en motorisch leren.
Als Sportfysiotherapeut heb ik dagelijks te maken met sportblessures. Voor een trainer/coach is niks vervelender dan een speler voor kortere of langere tijd moeten missen. Daarom heb ik de meest voorkomende korfbalblessures op een rij gezet en kort aangegeven wat de symptomen zijn, hoe het ontstaat, welke behandelopties er zijn en wanneer terugkeer binnen het team weer mogelijk is.

Train zoveel als nodig, niet zoveel als mogelijk – Henk Kraaijenhof

Onder de sectie downloads zijn verschillende nuttige en overwegend gratis documenten te vinden om het je als trainer makkelijker te maken, zoals uitslagenformulier; specifieke kenmerken per leeftijdscategorie op conditioneel, technisch, tactisch en mentaal vlak; voorbeeld jeugdopleidingsplan; individuele wedstrijdevaluatie en nog veel meer.
Ook zijn het Core & Strenght Programma en Speed & Agility Programma tegen betaling beschikbaar. Meer informatie vind je op de betreffende pagina’s of neem contact op via het contactformulier. In de toekomst zullen meerdere documenten toegevoegd worden.

Oefenstof

Een ander belangrijk onderdeel van deze website is de oefenstof. De oefenstof staat geordend per thema (in 2-tallen, in 3-tallen, schotspelletjes, rebound, et cetera), vanuit een fysiologische benadering en vanuit handelingstheoretisch perspectief.

Verdere plannen zijn het toevoegen van een tab over testen & meten. Je kan meten op verschillende niveaus die voor een korfballer relevant zijn. Conditioneel (onder andere de Shuttle Run Test of beter nog de Interval Shuttle Run Test), techniek (door middel van specifieke scorelijsten), tactiek (teamtactiek en individuele tactiek), mentaal (Profile Of Mood States), groepsdynamica en teamrollen (Belbin) en persoonskenmerken (onder andere korfbaltype, Action Type). Een andere relevante meting zou kunnen zijn iemands blessureverleden (sportmedische intake voor korfballers).

Discipline is the bridge between goals and accomplishment

Suggesties

Andere ideeën evenals oefenstof zijn welkom zodat de website nog verder uitgebouwd kan worden. Tot slot kun je meer informatie vinden in het linker menu over mijn trainerscarrière en spelerscarrière. Daarnaast vind je er nieuwsberichten, links, interessante boeken en video’s met betrekking tot korfbal.

Inzichten over trainerschap

Er komt veel kijken bij het trainen geven aan een team. Je wilt resultaten halen, maar het plezier is ook enorm belangrijk; je wilt aandacht geven aan het individu, maar ook het groepsproces verdient aandacht; je weet dat heldere afspraken belangrijk zijn, maar je wilt je spelers ook voldoende vrijheid en eigen inbreng geven.
Hoe pak je dit nu aan? Onderstaand filmpje geeft een mooie kijk op het vak als trainer en de vele dilemma’s waar je mee te maken krijgt.

Print Friendly, PDF & Email